הסבר על רישום התוכנה באינטרנט
  לפני הרישום יש לבדוק אם ברשותך:
 1. מסמך הרשאת התוכנה.
 2. כל העמדות שודרגו לגרסה החדשה. (המסך הראשי למעלה גרסה 4 ומעלה)
 3. לפחות במחשב אחד במשרד יש גישה לאינטרנט.
 4. כל העמדות מחוברות לאותו שרת. (התחל, תוכניות, תיווך, הגדרות תוכנה)
שלב רישום המשרד. (נעשה פעם אחת בלבד)
את תהליך הרישום מומלץ להתחיל במחשב הראשי אולם אין בכך חובה.
יש לגשת למחשב בו יש אינטרנט ולהפעיל את התוכנה.
ללחוץ על הכפתור תוכניות שירות (לחצן שני מימין למטה במסך הראשי).
במסך תוכניות שירות ללחוץ על הכפתור השלמת התקנה באינטרנט.
לאשר בכן על אישור ההשלמה ובמסך שעולה אחרי יש ללחוץ על הבא.
במסך זה יש להקיש את המספר הסידורי ואת הטלפון כפי שנמסר לכם במסמך ההרשאה.
המערכת תיצור קשר עם השרת ותתקבל הודעה עם שמכם על המסך.

במידה ובשלב זה לא קיבלתם את שמכם על המסך יתכן ויש לכם בעיה עם חיבור האינטרנט.

שלב רישום העמדות
במסך זה יש לרשום את שם העמדה וללחוץ הירשם. (כל שם שתרצו), תתקבל הודעה שעמדה זאת נרשמה ואתם יכולים לעבוד עליה.
  במידה ובמשרד יש אינטרנט רק במחשב אחד יש לבצע את הפעולות הבאות עבור כל אחת מהעמדות:
 1. להיכנס לתוכנה בעמדה.
 2. ללחוץ על תוכניות שירות.
 3. בראש המסך יש ללחוץ על "קובץ" ולבחור "רישום עמדה למחשב מיושן".
 4. במסך שיפתח יש לרשום את שם העמדה וללחוץ על "רשום".
 5. יש לבצע את הפעולה עבור כל אחד מהמחשבים במשרד.(גם אם נרשמו בעבר בשיטה הישנה, אישור טלפוני)
בסיום התהליך יש לחזור למחשב שבו יש אינטרנט.
להיכנס שוב להשלמת התקנה באינטרנט. (דרך תוכניות שירות)
במסך תופיע רשימת עמדות הממתינות לאישור (עמודה שמאלית)
יש ללחוץ על הכפתור בצבע אדום "אישור לעמדות הממתינות לאישור.
העמדות יאושרו בזו אחר זו ויעברו לעמודה הימנית.